Trening personalny w Europie - raport, część 2

Zapraszamy do drugiej części artykułu, w którym opisujemy dalsze wyniki badania Europe Active (międzynarodowa organizacja wspierająca i badająca rynek fitness w całej Europie). W 2017 organizacja ta przeprowadziła badania poświęcone rynkowi treningu personalnego w Europie, którym wzięło udział 3000 trenerów z  takich krajów jak: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia, Holandia, Estonia, Dania, Austria, Belgia, Norwegia, Francja, Chorwacja i Portugalia. Pierwszą część wynków można przeczytać w artykule Trening personalny w Europie - raport, część 1.

Ceny usług trenerów personalnych 

W badaniu rynku treningu personalnego znalazło się pytanie o ceny usług wykonywanych przez trenerów personalnych. Odpowiedzi na to pytanie różniły się znacznie w zależności od kraju, i wynosiły od 35 Euro (w Portugalii, Estonii i Włoszech) do 135 Euro w Szwajcarii. Badając ceny organizatorzy badania wzięli pod uwagę kryterium, jakim jest lokalizacja –  wyniki pokazują, że miejsce w którym wykonywane są treningi personalne nie jest istotne. Cena tylko nieznacznie rośnie w zależności od wielkości miasta, od średnio 55 Euro w miastach o 25,001-50,000 mieszkańców, do 61 Euro w ośrodkach zamieszkanych przez więcej niż milion osób. 

Gdzie usługi PT są najbardziej popularne? 

W tej części badania brano pod uwagę wielkość miasta – od 25 tysięcy do ponad miliona mieszkańców. Wyniki są bardzo zróżnicowane – w Austrii 51 % trenerów personalnych pracuje w miastach powyżej 1 miliona mieszkańców, na drugim miejscu jest Estonia, gdzie ten wskaźnik wynosi 32%. Z drugiej strony w Finlandii czy Szwajcarii jest on na poziomie 4-5 procent.

Dane demograficzne 

Na pytanie o płeć klientów – tu odpowiedź jest zbliżona w większości krajów – czyli kobiety tworzą większą grupę klientów treningu personalnego, a ich odsetek wynosi od 59 do 74 procent. Z drugiej strony – to mężczyźni są częściej trenerami i to w większości krajów, a tylko w Finlandii i Norwegii, odsetek kobiet jest minimalnie wyższy niż 50 %. 

Doświadczenie trenerów personalnych 

W tej części badania pytano o ilość lat przepracowanych w zawodzie. Jako trener personalny 65 % pracuje krócej niż 5 lat, 19% pracuje w przedziale od 6 do 10 lat, 8,9 procent – 11-15 lat.  

Forma i zakres zatrudnienia 

W tej części badania pojawiły się dwa kryteria: forma zatrudnienia: samozatrudniony, zatrudniony bądź dwie opcje na raz oraz kwestia pracy na część bądź w pełnym wymiarze czasu. Na pierwsze pytanie odpowiedzi układały się następująco: z wyjątkiem Norwegii (36,9 % samozatrudnionych), odsetek w tej grupie wynosił 50-60 procent w pięciu krajach, a w pozostałych dwunastu – powyżej 70 procent. W pytaniu o zakres czasu pracy odpowiedzi deklarujące pełny wymiar czasu wahały się od 28 do 60 procent, przy czym w większości krajów było to powyżej 40 procent. 

Wykształcenie trenerów personalnych 

Badani mieli do wyboru trzy możliwe odpowiedzi:

     1. mam wykształcenie kierunkowe, wyższe, 

     2. mam  podstawowe wykształcenie zawodowe oraz

     3. brak kierunkowego wykształcenia. 

W większości krajów trenerzy wybierali odpowiedź numer 2, procent takich odpowiedzi wynosił od 45 do 70 %, ale popularna była też odpowiedź 1, i tutaj wskaźnik 3 wahał się od 12 procent w Szwecji do nawet 75 % w Portugalii, średnia dla reszty krajów wynosi około 20 procent. 

Dane z raportu dają szerszy obraz sytuacji trenerów personalnych w Europie, twórcy tego badania jako prekursorzy standardów w pracy trenerów podkreślają potrzebę normalizacji tego rynku. Trudno nie przyznać im racji. 

 

Źródło: Personal Training in Europe, Niels Gronau, Gregor Titze.  

 

Współpracują z nami