Trening personalny w Europie – raport, część 1

Europe Active (międzynarodowa organizacja wspierająca i badająca rynek fitness w całej Europie) w 2017 przeprowadziło badania poświęcone rynkowi treningu personalnego w Europie. W badaniach udział wzięło 3000 trenerów z  Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii, Estonii, Danii, Austrii, Belgii, Norwegii, Francji, Chorwacji i Portugalii. W pierwszej części artykułu opiszemy wyniki badania – dlaczego trening personalny, a dokładnie rynek treningu personalnego, jest tak ważny? 

Konkurencja na rynku trenerów personalnych 

Trening personalny jest na pewno jednym z kół napędzających branżę fitness. Wiele znaczących sieci klubów fitness, w tym wielkie sieci takie ja Fitness World, BasicFit, The Top Gym opierają sukces i rozwój swojego biznesu na treningu personalnym

W ramach badania zadano trenerom personalnym szereg pytań, a z uzyskanych odpowiedzi można wyciągnąć wiele wniosków dotyczących pracy trenera personalnego w całej Europie.

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak trenerzy oceniają konkurencję na rynku trenerów personalnych. Możliwe odpowiedzi to: bardzo mocna, mocna, neutralna, słaba, bardzo słaba. Uzyskany wynik wynosił 52.7% trenerów, którzy oceniają swoją konkurencje jako mocną. W czterech krajach odpowiedź: „konkurencja jest bardzo mocna” uzyskała powyżej 20 procent. W większości jednak suma odpowiedzi "bardzo mocna" i "mocna" dawała powyżej 50 procent.  

Drugie pytanie dotyczące konkurencji dotyczyło tego, czy ta tendencja ma rosnąć. Z odpowiedzi wynika, że aż 81% badanych spodziewa się jej zaostrzenia. 

Usługi w treningu personalnym 

Kolejne pytanie zadane w badaniu dotyczyło rodzaju usług oferowanych przez trenerów personalnych. Trening siłowy – 89,1 %, trening funkcjonalny – 84%, trening cardio – 78,7 %, poradnictwo dietetyczne – 64,6%, trening personalny w małych grupach 62,7%, rehabilitacja – 52,4 %, life coaching – 50,3 % , usługi wellness – 21, 3%, joga i pilates – 17,5%, trening obwodowy – 13,9 %, trening EMS – 7,2 %, inne – 11,8 %. 

Forma treningu w treningu personalnym  

To pytanie dotyczyło głownie tego, w jakiej formule trenerzy pracują ze swoimi klientami. Czy istnieje możliwość treningu 1;1, 1;2, czy możliwy jest trening w małych grupach. Z odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość treningów to treningi indywidualne, a ich procent w stosunku do pozostałych wahał się od 60% w Austrii do nawet 85% w Portugalii. 

W kolejnej części tego artykułu przedstawimy ciąg dalszy wyników badań, w tym politykę cenową stosowaną w sprzedaży treningów personalnych, geolokalizację usługi oraz dane dotyczące klientów.

Źródło: Personal Training in Europe, European Health and Fitness Forum Cologne, 11th April, 2018

Współpracują z nami