PROFIL FIRMY

Firma Fitness pro s.r.o. jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę, Czechy oraz Słowację urządzeń i wyposażenia marki Panatta Sport. Zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań fitness od samego pomysłu, przez projekt, instalację aż po profesjonalny serwis.

NASZ CEL

Firma Fitness pro s.r.o. kładzie sobie za główny cel dobro klienta oraz bycie firmą godną zaufania we wszelkich projektach związanych z dziedziną fitness. Chcemy gwarantować wysoki standard usług a przede wszystkim wysoką jakość ofertowanych produktów.

Historia

Historia spółki rozpoczyna się w 2002 roku od założenia centrum spinningu w Přerově, które zostało później poszerzone o strefę fitness. W ten sposób powstało mniejsze centrum fitness, które już od początku było prowadzone na zasadzie członkowstwa klubowego. Był to jeden z pierwszych centrum fitness w Republice Czeskiej, działający na tej zasadzie. W kolejnych latach spółka przeszła szybki rozwój, który w 2005 roku doprowadził do założenia spółki Fitness pro s.r.o.

Pierwszym impulsem do rozszerzenia działalności firmy był status członkostwa klubowego. Pomysł takiej zasady przyszedł z zagranicy ale w Republice Czeskiej nie istniało w tym czasie odpowiednie oprogramowanie ani zaawansowane know ? how. Wtedy to powstał koncept napisania własnego oprogramowania przeznaczonego głównie do obsługi centrów fitness jako klubów z członkowstwem, np. poprzez system kredytowy. Oprogramowanie jest obecnie sercem centrum fitness i dlatego jego rozwój szedł w parze z wprowadzeniem członkowstwa w klubie nie tylko w Přerově. Stopniowo zaczęto dostarczać oprogramowanie do innych klubów fitness w kraju.

W latach 2004-2006 firma zajmowała się przede wszystkim dostarczaniem klubom fitness oprogramowanie oraz akcesoriów do zarządzania. Kolejnym elementem były szkolenia i przekazywanie know-how członkostwa klubowego funkcjonującym już klubom w Czechach oraz Słowacji.

W kompleksowych dostawach dla centrów fitness wciąż czegoś brakowało. W 2006 roku firma stała się dystrybutorem marki Oemmebi oraz Panatta Sport i w ten sposób zaczęła dostarczać profesjonalny sprzęt fitness.

Od tego czasu Fitness pro s.r.o. zajmuje się  kompleksowymi realizacjami klubów fitness. Dzięki doskonałym wynikom, obecnie firma jest wyłącznym dystrybutorem Panatta Sport na Słowacji, w Republice Czeskiej oraz w Polsce.

Współpracują z nami