Klauzule niedozwolone w umowie z klientem

Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Niestety, jednocześnie kluby nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej bądź jej odrzucenia w całości. Powoduje to w konsekwencji niebezpieczeństwo, że klub fitness w umowie narzuci klientowi postanowienia, które nie będą dla niego korzystne. 

  Aby uzyskać dostęp do pełnego materiału należy się zalogować/zarejestrować.

Współpracują z nami